11.06.09

K A rnew A L*


keset linna losse torne
leban kuldses säras
mädanen
mu soontes voolab piiritus
kopsud mul tahma täis
lihased oopiumist tõmblewad
kuid tantsulawal tantsijad
näol irwe
kawal silmades
helgib surnud kuulsus
mu lehk ninasõõrmeid
paitab loojuwa suwe päike
mis küpsetab mu naha jäänuseid
kärpsete maiuspala
ussikeste õhtusöök ja
sitikate ball
märjad juuksed peoks weel
wiimast korda punaseks wärwisin
ma elu loomuliku osa
kohta sin ebaloomulikult
wara
körts mu jäsemeid
weel wiimast korda
enne koerte kasside ja warblasi peseb
mu hõrenenud luud nüüd puhkawad
räsitud huumuseks
märjal asvaldil muutuwad
mängiwad wiimast sünfooniat
kõlawalt lihaskrambist lõdisewad
hambad
matsi kari kes kogu panoraami
ei naudi weel
täna öösel jätawad mu
tule walla
aga käsikirjad teadaolewalt ju ei
põle mu mõtted
waatamata pritsitud ajule
on kontsentreeritud küllastunud
lahuseks mida waid täiustab
surm....

Ice Cube - Tomorrow

10.06.09

r E I karnatsioon*


taaselustan enda mõtted uued
elud kaa
sest olen jõudnud kaarega
sinna kust kõik algas
talwe hämarad tänawad
külmad kust idanesid
pungad mis lõpuks
lõplikult istutati
algas lõpuks
kuna retk on kestnud
kaua
on wäsinud mu meeled
hinge peeglid
peegeldawad kõiki emotsioone
aga seda sissepoole
kuna üleküllastunnud walguses
minu kiired ei paistaks
wälja
ei tee enam millegist
sest nunnus udus
kombin heljalt ust
mis awaks mulle teed
kuidas pääseda reikarnatsioonist
mis kummitab mind
päewal
kuigi öösel rahu saan
perpektiiwitutes horizontaalides
leidnud tee ma kosmosesse
ning mängin kaasa
häwituse sünfoonias
sest ma lõpetada
tahan energia ümber
kandumist ühest kehast
teisse......

Lupe Fiasco - Hurt Me Soul

05.01.09

KilosEnTID*

suurde igawikud golfi hoowuse elemendid
lahutawad mind bussipileti wõrra
512 kilomeetrit kauguseks
kohast kus
põhjamaise palmi juured kaswatawad
ladwad mis ulatawad iga
wiikingit lõburiigi äärde
nääri aegulangewad walmis wiljad
taaskord tammepuu kõrwale
mädanewad idanewad koos
kaswatades uusi sümbioosi lehti
taimi rakke ja nende tuumi
tsütoplasma on tihti kraadid
juures seepärast muutuwatki
lehewärwid
sisekosmoses tuhmudes
ühiseks bioloogiliseks massiks
detaillaneeringuga mis
kolossiumile silmad ette lööb (siniseks)
sambad sama tugewad
nad ei kaldu piisa tornideks
iga eemal weedetud päew nad
üksteisele lähemale toob
kui lõpuks joonlauaga
saan wahemaid mõõta
kui enda sõpru kallistan...

HU? - Varjud valgusvihus

24.12.08

antikA I N E*


verd eretavad silmad
tähistavad igat magamata
öö minutit
ajamata habe halb hingeõhk
möödavad mu allakäigu
igat sentimeetrit
eilse õhtu mililiitrid ja
taara vaid tõestab
igat vabandust ise enda
ees tean põhjusi ja
lahendusi leian
aga naudin jätkuvalt igat hetke
nagu armastuse ostja
sest ka mul on arve makstud
ja kassajärjekorrad tunduvad
siis palju lühemad
ostuchekkid väiksemad
cosa nostra ristiisana
valitsedes igat keha
osa tunnetades igat
rakkutuuma osakest
kehaga manipuleerides
mõlema ajupoolt ja
mitte vastupidi
gravitatsiooniga võideldes
kõikuvat newtonit
kirudes huuled hetkeks
armastuses uppudes
kõnelevad sisekosmose
planetaariumist
molekulaar tõmbumisest
elektronide vahel
ega sugutung ei kao
ka darwinismi lõpp
produkti korral
jõudu on üleliia palju
ma tõesti jaksaks kuu
sulle kingituseks tuua
kui ma just poleks
nii väga unine.......
selles mõttes...ooot...
kus ma jäingi....jutu
lõvisaba kerge gepardina
kiire käest on lipsama
kui olen ülevõtnud
taas........


Looptroop rockers - Blood and Urines


21.12.08

V A L E*


need on tühjad pühad - sümbolita
justkuim natsid ilma svastikata
nagu kommude paraad mundrita
välimus ei muuda miskit 
idioloogia idiootsuseni sama
kuid erinevalt vägistab
siiamaani eestimaad!!
sest muinasjutu müüt on
kaunist unejutust kasvanud
glamuurseks kingituste poeketiks
ja ma ei süüdista õeluses ja kavaluses
naftamagnaate
nemad ju ei sunni sind olema loll
peata kana nende peolaual
sümbolid on segunenud ajaloo kokteili
ja enam ei saagi aru
kas risti otsas rippus 
punases rüüs mehike või
pühak isiklikult, kel nimeks klaus
see on üks suur propaganda
masin ülistamaks režiimi 
peategelasteks pole enam hitler leenin
vaid hoopis jeesus kristus
kelle monumendid püsimagi jäävad
usa tema vastu missiooni ei alusta
euroopa liit tema vastu keelt ei terita
nad on ära ostetud? ei hullem
hoopis kõike usuvad
käsisüdamel sinisilmselt ristid ette
kummardavad it ajal kiviaja oopiumi mehi
ja neil oli sellest kraamist pea korralikult segi
aga infotehnoloogia ajal ei ole viirastuseks
enam kanget kraami vaja
üks krutsifiks ja kõigest natuken usku............. 

Kuuluud - Kivimehe vanasõna

25.11.08

P Ä Ä Suke


kas minu sisikonda mahub
maailma valu kas
Baironi peosa etenduses
mängin välja
endasse ei julge vaadatagi
maailma lõppu alguspunktist
ettevaatlikult piiludes
haudvaikselt karjudes
peegel pilt iseendast
kubismi kuldne näide
teravad nurgad kraabivad
hiirtena läbi kõhu
musta taeva poole
valgus ei kuskilt valgustab
mõtete pääsukelist
lendu taevavõlvi poole
kui ei kingi kupidon enda noole
külmuvad nende tiivad
vabalangemise hoolde
kubism jätab mõtted
nad hävivad lume leekide
külmas mattuvad igavikku
maailmalõppu......
.....ja polegi enam näha?

Lupe Fiasco - The Emperor's Soundtrack

18.11.08

T ühj U s*!ja ma seisan siin keset tänavat!
väljendades põlgust iga lumehelbe kohta kes mu näole langeb!
sest te siin kuuvalgel ei näegi midagi
te pole süüdi, georaafiline asupaik
ja praami pileti kõrged hinnad!
teie ei leia minu sõnades sõnumit
sest teie tubades on tuled kustunud
te magate, teie jaoks on tähendus eksistentsin laostunud
anna andeks aga laternad põldu ei valgusta
kuust vaid vari asvaldile langeb
oma mõtetega tühjalt tühermaad ei asusta
kainet mõistust rummiga ei asenda!!
purjus peaga näen asju selgemalt
kui ilma prillideta?
ja ilma igasuguse kahtluseta
ma sukeldus enda mõtete sügavusse
püüdes enda lõputuid teoreeme sõnastada
ruudulisel paberil algorütmidena arendada
iseseisvatena ideoloogijatena neid kasvatada!
ja se möödub teist lamantši kiirrongina
sest magades te näeta vaid enda -
mitte minu unenägusid
mis reaalsusse olen valmis elustama
täisvõimsusel ajamasina käivitama!
räpaseid ja kõledaid tänavaid ma teie asemel
armastan
see on atõeline ja ainus tunne, mis minus ei sure
sest sel hetkel ja siin samas ma tunnen
et olin üksi tühjuse seas..
ja see on hea!!!

Kuulud - Maailm pöörleb